Zorgen voor veilige producten
De veiligheid van de producten met Eau Thermale Avène

De veiligheid van de producten met Eau Thermale Avène

Zorgen voor veilige producten

Voor Eau Thermale Avène komt uw veiligheid op de eerste plaats. Uw vertrouwen, gestoeld op de garantie dat al onze producten veilig zijn, is van het grootste belang. De beoordeling van de veiligheid van onze producten is gebaseerd op de evaluatie van de ingrediënten, de formule en de verpakking. Elk van onze producten wordt dan ook op de markt gebracht met de garantie dat ze veilig zijn onder normale gebruiksomstandigheden. Vervolgens controleren wij voortdurend hun veiligheid via onze afdeling cosmetovigilantie.

Beoordeling van onze ingrediënten

Wij gebruiken enkel ingrediënten die streng zijn beoordeeld door onze wetenschappelijke deskundigen, artsen en toxicologen, aan de hand van de Europese Cosmeticaverordening. In dit kader wordt voor elk ingrediënt een reeks criteria beoordeeld, meer bepaald de aard van het ingrediënt, de concentratie van het ingrediënt in het product dat in contact zal komen met de huid, de contacttijd die afhankelijk is van het soort product (al dan niet afgespoeld), de categorie van het product (gezicht, lichaam) en dus het blootstellingsoppervlak, de doelgroep met bijzondere aandacht voor de populaties die bekend staan als " gevoelig ", namelijk zuigelingen, en de verpakking die zal worden gebruikt en de wijze van aanbrengen.

Evaluatie van onze producten

 Om de doeltreffendheid van onze producten te valideren met betrekking tot de verwachte doelstellingen (hydrateren, make-up verwijderen, laten stralen ....) en om ervoor te zorgen dat ze goed worden verdragen, voeren wij naast de evaluatie van de ingrediënten ook klinische studies uit. Afhankelijk van de wijze van aanbrengen van het product en het gebruik, bepalen wij klinische studies met een precieze opeenvolging van verschillende tests. Indien bij één van de bepaalde tests   het product niet aan de verwachtingen voldoet, zal het worden herwerkt om aan de eisen te voldoen of eenvoudigweg worden opgegeven. Onze prioriteit en de door de regelgeving aan ons opgelegde vereiste is u veilige producten aan te bieden, met gegarandeerde onschadelijkheid (met andere woorden niet-giftig), onder normale gebruiksomstandigheden.
 

PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -35-  577x614
PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -32- 473x473

Voortdurende opvolging van de veiligheid van onze producten

Wij kozen voor een eigen afdeling cosmetovigilantie binnen onze laboratoria om de veiligheid van de consument te waarborgen bij het gebruik van onze producten nadat zij op de markt zijn gebracht, in alle landen waar ze op de markt worden gebracht. Deze internationale organisatie doet ook een beroep op externe en onafhankelijke experts. Dit netwerk van experts controleert en evalueert voortdurend de veiligheid van de producten van Eau Thermale Avène: het verzamelt, valideert en analyseert, met behulp van strenge en erkende methodologieën, alle ongewenste voorvallen die te maken hebben met het gebruik van onze producten, en verzamelt alle elementen die deze kunnen verbeteren.

Kerncijfers

Kerncijfers

Deze gegevens komen overeen met tests vóór het in de handel brengen van een steriel cosmeticaproduct bestemd voor baby's met een atopische huid.

21 is het aantal veiligheidsbeoordelingen voor elk ingrediënt, op de formule en op de verpakking.

21 is het aantal veiligheidsbeoordelingen voor elk ingrediënt, op de formule en op de verpakking.

Er werden 5 in-vitrostudies uitgevoerd en 2 op een gereconstrueerde opperhuid.

Er werden 5 in-vitrostudies uitgevoerd en 2 op een gereconstrueerde opperhuid.

284 is het aantal "gezonde" vrijwilligers in 5 klinische studies, 89 is het aantal " target " vrijwilligers in 2 klinische studies, uitgevoerd onder dermatologisch toezicht.

284 is het aantal "gezonde" vrijwilligers in 5 klinische studies, 89 is het aantal " target " vrijwilligers in 2 klinische studies, uitgevoerd onder dermatologisch toezicht.

183 is het aantal microbiologische, fysisch-chemische, compatibiliteits- en stabiliteitsstudies.

183 is het aantal microbiologische, fysisch-chemische, compatibiliteits- en stabiliteitsstudies.

Terug naar boven