VERKOOP

VERKOOP

Helaas hebben wij geen loyaliteitsprogramma.

Omdat onze producten bedoeld zijn voor de gevoelige huid, worden de gebruikte
ingrediënten nauwgezet geselecteerd en worden er talrijke klinische studies op uitgevoerd. Deze rigoureuze aandacht voor de kwaliteit van de producten
kan van invloed zijn op de verkoopprijs van de producten.
Aangezien de prijzen van de producten door onze distributeurs bepaald worden, kunnen deze bovendien onderling
verschillen.

Wegens het grote aantal aanvragen kunnen wij u helaas geen samples toesturen. Wij nodigen u uit onze verkooppunten te bezoeken om onze producten te ontdekken.

PRODUCTONTWIKKELING

PRODUCTONTWIKKELING

Het in ons gestelde vertrouwen door onze consumenten is van het allergrootste belang. Zo is de evaluatie van de veiligheid van onze producten gebaseerd op 3 soorten analyses die met de grootst mogelijke nauwkeurigheid worden uitgevoerd.

Gesteund door een farmaceutisch laboratorium, de basis van onze wetenschappelijke ethiek, gaat onze
prioriteit uit naar het veiligstellen van de gezondheid van de consument. Zo werken wij met
hooggekwalificeerde teams van toxicologen om al onze producten streng te evalueren,
in overeenstemming met de huidige Europese regelgeving, die als een van de
strengste ter wereld wordt beschouwd.

Vanwege onze rol als onderneming binnen de gezondheidszorg maken we al 25 jaar gebruik van onze eigen afdeling
voor cosmetovigilantie binnen onze laboratoria, om de veiligheid van de consument te waarborgen
tijdens het gebruik van onze producten van zodra ze in de handel gebracht worden,
in alle landen waar ze op de markt gebracht worden. Deze internationale organisatie doet
ook een beroep op externe en onafhankelijke deskundigheid. Dit netwerk van experts controleert en evalueert voortdurend
de veiligheid van onze producten: het verzamelt, valideert en analyseert, door middel van
rigoureuze en erkende methodologieën, ongewenste voorvallen die verband houden met het gebruik van een
cosmetisch product, en somt alle verbeterpunten op.
Telefonisch bereikbaar op 0 800 811 001 (FR - gratis nummer), ons team van apothekers
helpt u graag verder bij eventuele vragen omtrent producttolerantie. Indien nodig, wordt samen met de behandelende arts of dermatoloog
verder onderzoek uitgevoerd om eventuele effecten m.b.t andere producten
op te sporen.

De Pierre Fabre Dermo-Cosmetics Group, waarvan wij deel uitmaken, voert elk jaar 750
tot 1050 klinische studies uit op zijn producten, waarbij microbiologie, fysische chemie, compatibiliteit
en stabiliteit aan bod komen.
Elk van onze formules ondergaat 4 tot 5 klinische tolerantie- en werkzaamheidsevaluaties
alvorens te worden gevalideerd.
Wij controleren systematisch de ingrediënten, de verpakking en de producten van elk
eindproduct.
Nadat de producten op de markt zijn gebracht, staan wij ook in voor hun follow-up op lange termijn
door middel van klinische studies die bij ethische comités worden ingediend.
Voorts herzien wij onze producten met regelmaat. Dit doen we aan de hand van de kwaliteitsfeedback na een controle
van de cosmetische producten, maar ook naar aanleiding van wetenschappelijke ontwikkelingen en de wetregelgeving.

De aanzet voor de ontwikkeling van een nieuw product kan komen van de productmanager, van de vraag van
de consument, of van studies die de behoefte eraan aantonen.
Vervolgens volgen wij een nauwkeurig proces, van het opstellen van specificaties tot
klinisch onderzoek van het eindproduct, met inbegrip van validatie van de formule en stabiliteitstests
van de verpakking. Zodra alle stappen zijn gevalideerd, brengen wij het nieuwe
product op de markt.

Mocht u van mening zijn dat uw product een defect vertoont, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling kwaliteitsklachten.
U zult in dit geval verzocht worden uw product op te sturen
ter controle. Als het product daadwerkelijk gebreken vertoont, zult u een nieuw product toegestuurd
krijgen. Neem contact op met onze klantendienst.

Overeenkomstig de geldende Europese regelgeving evalueren wij elk van de
ingrediënten van onze producten, rekening houdend met hun fysisch-chemische eigenschappen, hun toxicologisch profiel,
het blootstellingsniveau (gezicht, lichaam), de contacttijd, de doelgroep van het product
(gevoelige huid, baby's, kinderen, zwangere vrouwen, huidaandoeningen) evenals de
verpakking en aanbrengmethode.
Voor elke gebruikte grondstof voert een veiligheidsbeoordelaar een studie en een
samenvattend document uit op basis van de beschikbare gegevens, eventueel aangevuld met een
reeks proeven en analyses. Vervolgens geeft hij een positief of negatief advies over het gebruik van
het ingrediënt, afhankelijk van het product.
Wij evalueren nauwlettend elk mogelijk risico op carcinogene, mutagene of
reproductietoxische (CMR) effecten. Voor stoffen die als CMR zijn ingedeeld, gelden namelijk zeer strenge
voorschriften in cosmetica.

Er zijn twee vermeldingen op de verpakking van uw cosmetische producten die u in staat stellen
om de houdbaarheid ervan na te gaan.
Allereerst kunt u afgaan op de vervaldatum. De doeltreffendheid en stabiliteit van onze productformules
zijn sowieso gegarandeerd tot die bepaalde datum. De vermelding van de vervaldatum is een verplichting binnen de Europese Unie
wat hygiëne- en toiletartikelen met een houdbaarheidsdatum van minder dan 30 maanden betreft De tweede vermelding
slaat op de PAO (Period After Opening). Deze wordt weergegeven met een open potje
voorzien van een getal en de letter M, die voor "maand” staat. Het getal komt overeen met het aantal maanden
gedurende welke het product na opening zonder risico in gebruik kan genomen worden. Verpakte verzorgingsproducten
Vacuümverpakte producten (airless dispensers of steriele cosmetica) hebben geen POA omdat deze
zo lang als gewenst gebruikt kunnen worden. Echter mag de aanbevolen limiet van 3 jaar niet overschreden worden.

Voor elk van onze producten evalueren wij de veiligheid van zowel de grondstoffen als
het eindproduct.
In de eerste plaats analyseren wij de samenstelling van de formule en berekenen wij de
veiligheidsmarges die ons in staat stellen elk bestanddeel te doseren. Vervolgens worden
preklinische proeven (in vitro), klinische tolerantietests (in vivo op de gezonde huid en vervolgens op de doelhuid),
sensibilisatietests en tenslotte huid- en/of oogtolerantietests uitgevoerd.
Bij de ontwikkeling van onze formules is er geen beroep mogelijk als wij bij deze tests
op het geringste probleem stuiten: het product wordt niet op de markt gebracht en gaat terug naar af. Bij
Eau Thermale Avène staat veiligheid altijd voorop. Elk van onze producten wordt daarom op de
markt gebracht met de absolute garantie dat het veilig is onder normale gebruiksomstandigheden.

Vanaf de formuleontwikkeling en verwerking van een actieve stof tot het op de markt brengen van het eindproduct, neemt ons onderzoek
gemiddeld zo’n 3 jaar in beslag. Maar dit proces kan al makkelijk 10 jaar duren!
Onze 72 deskundigen staan in voor de productontwikkeling en voeren klinische studies uit, hetzij intern of in samenwerking met
deskundigen van over de hele wereld.

Elk product beschikt over een specifiek batch-referentienummer
aan de hand waarvan de oorsprong kan worden vastgesteld. Zo kan men achterhalen wanneer het product vervaardigd werd, welke grondstoffen hierbij aan te pas kwamen, enz.
Deze gegevens stellen ons in staat om bepaalde batches zo nodig uit de handel te halen.

TESTS

TESTS

Wij sluiten geen compromissen over de veiligheid van onze producten en werken met hooggekwalificeerde teams van toxicologen om ze zorgvuldig te evalueren.

Onze dermo-cosmetische producten zijn niet vrijgesteld van de strikte regels
en de basisfundamenten, waarin gesteld wordt dat niets m.b.t. het medische en farmaceutische gebied een vaststaand feit is zonder dat de bewering onderworpen is geweest aan rigoureuze testen die de validiteit ervan staven. Om
de veiligheid en onschadelijkheid van al onze formules te garanderen, voeren wij bijzonder
strenge controles uit, die verder gaan dan de Europese vereisten: preklinische in vitro tests; in vivo tests,
klinische tolerantietests: (Testen op gevoeligheid, huid- en/of oogverdraagzaamheidstests die uitgevoerd worden onder
dermatologisch en/of oogheelkundig en/of pediatrisch toezicht).

In het kader van de Europese cosmeticaverordening (EG-verordening 1223/2009) zijn
fabrikanten verplicht gebruik te maken van alternatieve methoden
voor dierproeven die beschikbaar gesteld worden om nieuwe grondstoffen en afgewerkte producten te testen.
Als pionier op dit gebied hebben wij een alternatief programma ten uitvoer gelegd
en voeren wij al jaren geen dierproeven meer uit.

Elk jaar nemen 8.000 vrijwilligers deel aan de door ons uitgevoerde testen. Dit zijn proefpersonen die tot onze doelgroep behoren en in gezonde staat verkeren.
Bij de uit te voeren tests van ieder dermo-cosmetisch product van Pierre Fabre nemen tussen de 300 en 1.000
Vrijwilligers deel. Een aantal van deze tests wordt uitgevoerd in evaluatiecentra in
de omgeving van Toulouse.

Om de veiligheid van onze cosmetische producten te beoordelen zonder gebruik te maken
van dierproeven hebben we een alternatief programma opgesteld:
- ontwikkeling van alternatieve celkweektests in ons eigen
huidkweeklaboratorium, dat meer dan 20 jaar geleden werd opgericht,
- toepassing van in de handel verkrijgbare methoden,
- actieve deelname aan door
officiële Franse en Europese instanties opgezette valideringsprogramma's.
Bovendien steunen wij de ontwikkeling van alternatieve methoden
voor dierproeven door financiële bijstand te leveren aan onderzoeksprogramma's die
gezamenlijk worden uitgevoerd door de Europese Commissie en Cosmetics Europe,
de Europese organisatie van cosmeticaspecialisten waarvan wij lid zijn.

Wij brengen onze producten op de markt in China, waar de tests worden opgelegd door de
lokale autoriteiten. Sommige van deze tests, die worden uitgevoerd door laboratoria die door de
Chinese autoriteiten zijn geaccrediteerd, worden toegepast op dieren, methoden die wij niet goedkeuren.
Cosmetics Europe, een organisatie waarvan wij lid zijn, en andere internationale verenigingen
van de cosmetica-industrie zijn hierover een gesprek aangegaan met de Chinese autoriteiten
om een einde te maken aan verplichte dierproeven en hen aan te moedigen alternatieve methoden toe te passen,
zoals dit reeds het geval is in Europa. Wij geloven er sterk in dat wij via deze
samenwerking met de Chinese regering vooruitgang zullen kunnen boeken op dit vlak.

Wij testen onze producten onder dermatologisch en/of oogheelkundig en/of
pediatrisch toezicht, opdat de doeltreffendheid ervan gestaafd wordt en er kan bewezen worden dat ze geen enkele
allergische of intolerantiereacties uitlokken. Elk van onze producten wordt onderworpen aan
een reeks nauwgezette tests tijdens de productontwikkeling (bacteriologie, verenigbaarheid van formule en verpakking, tolerantie, gebruik,
enz.). De informatie op onze verpakkingen doorloopt klinische evaluaties om de
waarheidsgetrouwheid ervan nauwlettend na te gaan.

Alleen de volgende producten worden op kinderen getest: Pediatril, TriXera NUTRITION, Cicalfate, XeraCalm A.D. Ook is de zonnecrème voor kinderen
SPF 50+ in 100 ml formaat getest op de huid van baby's en kinderen.

Onze producten worden niet getest op zwangere vrouwen, tenzij deze specifiek
voor hen bedoeld zijn. Het gebruik van onze producten tijdens de zwangerschap en borstvoeding is afhankelijk van
hun formulering. Het is daarom raadzaam contact met ons op te nemen voor meer informatie.

PRODUCTSAMENSTELLING

PRODUCTSAMENSTELLING

Wij voorzien u van tastbare, wetenschappelijke informatie over onze ingrediënten, zodat u een duidelijk overzicht hebt.

In de cosmetica hebben antioxidanten tot taak de formule van het product te vrijwaren van oxidatie
en in het bijzonder het ranzig worden van vetten van plantaardige oorsprong.

Speciaal voor diegenen met een overgevoelige of intolerante huid die op zoek zijn naar verzorgingsproducten zonder toegevoegde bewaarmiddelen
heeft de Pierre Fabre Groep het assortiment op basis van Sterile Cosmetics uitgebracht, waarmee het merk
een uniek alternatief vooropstelt. Voor deze formules verloopt het verwerkingsproces
geheel zonder de toevoeging van bewaarmiddelen. Dit is te danken aan het exclusieve en
perfect hermetische sluitsysteem van de verpakking.

Dankzij de verzachtende eigenschappen van propyleenglycol oefent het product
een vochtinbrengende werking uit Het is een emulgerend ingrediënt dat ervoor zorgt dat de crème
een optimale textuur heeft en perfect blijft zitten na het aanbrengen ervan.

De criteria voor het definiëren van hormoonontregelende stoffen, die op 4 juli 2017 door de
EU-lidstaten zijn voorgesteld, zijn op 4 oktober 2017 door het Europees Parlement
verworpen. Tot op heden is er dus nog geen officiële lijst van hormoonontregelende stoffen
door Europa verstrekt.
Wij blijven alert om rekening te houden met elke wetenschappelijke ontwikkeling op dit vlak
en wat het Europees Cosmetisch Voorschrift betreft, om formules aan te bieden die een hoog
veiligheidsniveau garanderen.

Fenoxyethanol is een bewaarmiddel waarmee de duurzaamheid en de
en houdbaarheid van onze producten gewaarborgd wordt. Onze uitgebreide vakkennis wat dit bestanddeel in kwestie betreft stelt ons in staat deze op een
veilige manier in onze producten te verwerken. Volgens het comité van deskundigen van de CIR (Cosmetic Ingredient
Review) is dit bestanddeel absoluut veilig voor gebruik in cosmetische producten die op de
huid worden aangebracht, en geschikt voor alle leeftijdsgroepen met inbegrip van baby's. Het is echter niet geschikt voor gebruik op de
billetjes. Deze niet-mutagene stof is niet fototoxisch. Het veroorzaakt geen irritaties noch gevoeligheid op de huid.
Het wordt met name van nature aangetroffen in groene thee en cichorei.

Wanneer een ingrediënt in nanoschaalvorm in een productformule is verwerkt,
wordt het woord [NANO] vermeld na de naam in de lijst van ingrediënten
op de verpakking.
Nanodeeltjes worden op grote schaal gebruikt in de voedings- en cosmetica-industrie.
In de afgelopen 20 jaar worden nandodeeltjes met name verwerkt in zonnebrandproducten. De nanogesmolten vorm
van een ingrediënt staat immers in voor de gelijkmatige verdeling van het fotobeschermende actieve bestanddeel,
hetgeen leidt tot een verhoogde doeltreffendheid van het eindproduct.
De veiligheid van nanodeeltjes werd gestaafd door Europese en internationale gezondheidsautoriteiten
doorheen een reeks strikte testprogramma's alvorens
het gebruik ervan werd toegestaan.
Studies hebben aangetoond dat de deeltjes in een formule aggregeren
tot clusters van ongeveer 100 nm groot,
waardoor ze niet in de opperlaag van huid kunnen dringen. Tevens hebben wij onze producten getest opdat er kon aangetoond worden dat
er geen nanodeeltjes door de huid opgenomen worden.

BHT (butylated hydroxytoluene) is een antioxidant die het ranzig worden van
vetverbindingen in een formule voorkomt.
Overeenkomstig de bestaande analysegegevens heeft het CIR (Cosmetic Ingredient Review) panel van deskundigen
geconcludeerd dat BHT geen aanzet geeft tot significante irritatie, sensibilisatie of
fotosensibilisatie.
Aangezien dit bestanddeel in bijzonder kleine hoeveelheden aangetroffen wordt in cosmetische formules (van
0,0002% tot 0,5%), is het veilig in gebruik bevonden.

In onze scrubs zitten cellulose microkorrels vervat. Plastic microkorrels
worden verboden en vallen onder de milieuwet beter bekend als de Biodiversiteitswet die werd doorgevoerd na de COP 21.

Bezorgdheid over controversiële ingrediënten is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Cosmetische ingrediënten
staan in voor de goede werkzaamheid, houdbaarheid, textuur, kleur en
geur van producten. Hun aard en percentage in de formules zijn niet
willekeurig gekozen en elk ingrediënt speelt een aparte en bepalende rol in de formule.

U wilt dat uw producten effectief en veilig zijn zolang u ze gebruikt.
Hiervoor dienen we meestal bewaarmiddelen aan de formules toevoegen.
Dit zorgt ervoor dat de formules van de producten goed bewaard blijven en hun houdbaarheid verlengd wordt. Het is dankzij deze conserveermiddelen
dat wij de duurzaamheid en houdbaarheid van onze
producten kunnen garanderen.
Zo is het gebruik van conserveermiddelen zoals parabenen veel minder riskant
voor de gezondheid dan een eventuele bacteriële besmetting.

Aardolie is een natuurlijk materiaal dat wordt gezuiverd om minerale oliën
van cosmetische en farmaceutische kwaliteit te verkrijgen. A.h.v. beoordelingen wordt er gegarandeerd dat
de petrochemische stoffen die wij kopen een hoog veiligheidsniveau kennen en nuttige eigenschappen bieden
voor de huid (dikte, textuur, bescherming). Bovendien waakt ons laboratorium over de
kwaliteit van deze grondstoffen, zowel intern als wat onze leveranciers betreft.
Wij bouwen onze toxicologische stoffen af en voeren een uitgebreide cosmetovigilantie uit op dit soort
bestanddelen. Deze neutrale en inerte vetstoffen worden uitstekend door de huid verdragen en
zijn niet irriterend. Het is daardoor perfect geschikt voor de gevoelige huid.

Elk cosmetisch product gaat gepaard met een veiligheidsdossier. Als fabrikant zijn wij
verantwoordelijk voor het op de markt brengen van het product en zijn wij verplicht de veiligheid ervan te garanderen.
In overeenstemming met de farmaceutische eisen van de Pierre Fabre Group, waartoe wij
behoren, worden onze producten vervaardigd en gecontroleerd volgens de strengste normen.
Al onze formules zijn ontwikkeld met volledige inachtneming van de geldende
voorschriften. Onze producten worden met uitstekende resultaten qua doeltreffendheid en tolerantie gebruikt op
alle huidtypes, waaronder voor sommigen een overgevoelige of atopische huid.

Vloeibare paraffine wordt al decennia lang verwerkt in cosmetische producten. Het behoort tot
de categorie van minerale oliën. Volgens het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling (BFR)
houdt een langdurig gebruik van cosmetische producten die minerale oliën bevatten
geen gezondheidsrisico in.
Vloeibare paraffine is een inerte, niet-comedogene verbinding die zeer goed
door de huid verdragen wordt. Het is een vochtinbrengend middel dat de huid zacht maakt en beschermt tegen irritatie die wordt
veroorzaakt door omgevingsfactoren.

Onze ingrediënten voldoen helemaal aan de huidige, strikte normen van
de Europese cosmeticaregelwetgeving, die met regelmaat, vijf of zes keer per jaar, aangepast wordt naar aanleiding van
de vooruitgangen die worden geboekt dankzij wetenschappelijk onderzoek
Voor elk van onze producten worden alle gebruikte ingrediënten op de verpakking vermeld. Deze
Formulebeschrijving volgt de internationale INCI-norm (Internationale Nomenclatuur van
Cosmetische Ingrediënten).

Titaniumdioxide is een cosmetische kleurstof die wordt gebruikt om bepaalde
huidverzorgingsproducten witter te maken.
In nanovorm oefent het ook de werking van een zonnefilter uit. Zonnecrèmes bieden de huid
een doeltreffende bescherming tegen de schadelijke effecten van zonlicht en helpen vooral het ontstaan van huidkanker
te voorkomen. Tot op heden is er geen wetenschappelijk bewijs voorhanden dat aantoont dat deze mogelijk een
gezondheidsrisico zouden kunnen inhouden. De talrijke controverses in de media hebben twijfel gezaaid, hoewel het van essentieel belang is
zich tegen UV-stralen te beschermen: Volgens de WHO bleek in 2017 zowaar 1 op de 3 kankergevallen te lijden aan een vorm van huidkanker die verband hield met
blootstelling aan zonlicht. Uit onze studies is voorts gebleken dat titaniumdioxide niet in
significante mate door de huid dringt en geen gevaar inhoudt bij inademing van de stof. Het is dus veilig in gebruik,
ook wanneer het in sprayvorm wordt aangebracht.
Wij kiezen ervoor om slechts 4 zonnefilters in een verlaagde concentratie toe te passen, om
een optimale bescherming van de huid tegen de zon te garanderen en tegelijkertijd de impact op
het mariene milieu te beperken. Bovendien hebben wij de biologische afbreekbaarheid van onze formules verbeterd
door onze producten te vrijwaren van siliconen en zonnefilters die oplossen in water.

Minerale oliën zijn grondstoffen die uitsluitend bestaan uit moleculen van
koolstof en waterstof. Zij worden toegepast in cosmetica, maar ook in
de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie, met name als
hermetische verpakkingsafwerkingslaag.
Hun voornaamste eigenschap is dat ze een beschermend laagje op de opperhuid vormen
zonder in de huidlagen door te dringen. Ze werken vochtinbrengend en verzachtend in op de droge huid
en beschermen haar tegen irritatie veroorzaakt door omgevingsfactoren. Ze zijn perfect
stabiel en erg doeltreffend op de lange termijn.
Al onze formules die minerale oliën bevatten, voldoen aan de strenge normen van de
cosmetische regelgeving en garanderen het hoogste niveau van zuiverheid volgens de
farmaceutische normen. Wij eisen van onze leveranciers dat zij grondstoffen produceren
volgens de normen van de Europese Farmacopee. Tenslotte controleren wij intern
de kwaliteit en dosering ervan.
Het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling (BFR) heeft onlangs bevestigd dat
deze oliën geen gezondheidsrisico's inhouden. Zij zijn absoluut veilig voor de gezondheid van
de consument en staan ook bekend om hun uitstekende tolerantie en beschermende
en vochtinbrengende eigenschappen.

Wij maken van de veiligheid van onze consumenten een topprioriteit.
In overeenstemming met de Europese wetgeving evalueert een deskundig toxicoloog elk van onze
producten voordat ze op de markt worden gebracht.
De evaluatie van de veiligheid van onze producten is gebaseerd op drie analyses: de evaluatie van de
veiligheid van de grondstoffen, de evaluatie van de veiligheid van de afgewerkte producten en de
cosmetovigilantie, die bestaat uit het toezicht op de tolerantie van de in de handel gebrachte producten
en het verzamelen van alle informatie die deze kan verbeteren.

Parabenen zijn natuurlijk voorkomende bewaarmiddelen die ook van nature worden aangetroffen in
fruit en groenten (aardbeien, wortels, ajuinen). Er zijn verschillende soorten parabenen. Deze worden
sinds lange tijd verwerkt in cosmetische producten om de groei van
slechte bacteriën en schimmels te voorkomen. Slechts vier ervan worden in cosmetica gebruikt:
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN en BUTYLPARABEN. In een formule
mag elke vorm van parabeen niet meer dan 0,4% bedragen voor een maximum totaal van 0,8%,
volgens de EU-regelgeving.
Wij beschikken over uitgebreide toxicologische gegevens, die worden geactualiseerd
naar aanleiding van wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de beoordeling van chemische producten.
Onze uitgebreide vakkennis wat dit bestanddeel in kwestie betreft stelt ons in staat deze op een veilige manier in onze producten te verwerken. Ze
zijn zeer doeltreffend en bevatten weinig allergenen. Om tegemoet te komen aan de noden en eisen van de
consument, schrappen we deze stoffen uit de herformulering.

Bij de samenstelling van cosmetica vervullen siliconen (CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE,
CYCLOMETHICONE...) dan weer uitstekende sensoriële functies: de producten
voelen prettiger aan (gladdere textuur die zich bijzonder vlot laat aanbrengen) en zorgen voor een matter resultaat (poedervormig, droger, matterend). En net dit maakt het verschil,
vooral bij al wie het product voor een langere tijd dient aan te brengen.
Siliconen worden door de regelgevende autoriteiten als veilig beschouwd
met inbegrip van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid
(CSSC). Het zijn chemisch inerte bestanddelen die goed door de huid verdragen worden. Ze zijn niet-
comedogeen, niet-irriterend en niet-allergeen.

PERSOONSGEGEVENS

PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde (bv. wedstrijden,
loyaliteitsprogramma, informatie-uitwisseling, enz.). Als algemene regel geldt dat we deze persoonsgegevens niet langer bewaren eens
deze doelstelling bereikt is.
Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, bewaren wij uw gegevens gedurende 3 jaar met het oog op
Tenzij u bezwaar maakt, bewaren wij uw gegevens gedurende 3 jaar met het oog op
prospectieve doeleinden.
cosmetovigilantie, dienstverlening, enz.).
Van zodra wij uw gegevens niet langer nodig hebben, zorgen wij ervoor dat deze
volledig vernietigd of geanonimiseerd worden. Raadpleeg ons Privacybeleid voor mee informatie.

DUURZAME ONTWIKKELING

DUURZAME ONTWIKKELING

Het Dermatologisch Laboratorium van Avène zet zich in voor acties die de kwaliteit van onze verzorgingsproducten garanderen en tegelijkertijd onze hulpbronnen beschermen.

Onze productie-eenheden recycleren 90% van hun afval via partnerschappen met
naburige bedrijven.
Aangezien ons kuuroord, onze productie-eenheid en ons waterlaboratorium zich op eenzelfde locatie bevinden,
dragen wij bovendien bij tot de plaatselijke ontwikkeling.

Om ons plastic afval te beperken, hebben wij voor onze zonnesprays gekozen voor de OPEN/STOP-technologie. Bent u ook weleens de dop van uw zonnecrème kwijtgespeeld? Met de Thermaal Water van Avène Spray zal dat voortaan nooit nog gebeuren. Bovendien zal de planeet u hier dankbaar voor zijn!

In 2012 werd de Pierre Fabre Groep het AFAQ 26000-certificeringsniveau
toegekend. Deze evaluatieprocedure, door AFNOR Certification opgesteld volgens de
ISO-norm 26000, stelt organisaties in staat om op vrijwillige basis hun niveau en
prestaties op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid te meten. Deze certificering was een primeur voor
farmaceutisch bedrijven en voor ondernemingen met meer dan 10.000 werknemers.

Wij ontwikkelen onze formules en verpakkingen met een eco-design in het achterhoofd.
De kwaliteit, veiligheid en ethische normen die wij natreven, worden hierdoor optimaal in stand gehouden.
Met het oog op een steeds kleinere ecologische voetafdruk hebben wij een aankoopbeleid ontwikkeld,
met name door het ondertekenen van het Handvest " 10 verbintenissen voor verantwoord aankopen
.
Tijdens het productieproces voeren wij enerzijds een efficiëntieprogramma uit
dat onze CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert, en anderzijds
verbruiken wij 100% hernieuwbare hydro-elektrische energie.
Meer dan 90% van ons productieafval wordt teruggewonnen door vrijwillige en constante sortering en recyclage
.
Ten slotte minimaliseren wij de langetermijneffecten van onze producten: onze sprays, spuitbussen,
aluminium tubes, plastic flesjes, glazen potjes, dozen en folders zijn stuk voor stuk recyclebaar.

Solidariteit is belangrijk voor ons en wij zijn partners van talrijke organisaties.
Naast onze wetenschappelijke inbreng, leveren we hen eveneens operationele en financiële steun.
Ook bieden we educatieve, therapeutische hulpmiddelen aan. Een van deze samenwerkingsverbanden is onze jarenlange partnerschap met de European Skin Cancer Foundation. Het doel hierin is om de bewustmaking, voorlichting en preventie van huidkanker bij kinderen te vergroten.

E zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Pur Projet, een vereniging die zich inzet voor het herstel van zeegebieden. Wij zijn actief betrokken bij acties voor het herstel van koraalriffen in Indonesië, waarbij ook de plaatselijke bevolking betrokken wordt. Onze deelname aan dit intense menselijke en ecologische project vult ons met trots!