AV_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_1440x370

Een beschermd stroomgebied Het impluvium van Avène, in het hart van een natuurlijke omgeving en een beschermde biodiversiteit

Een impluvium is een geografisch gebied die een waterloop mee voedt.
Dat van Avène is een uitgestrekt gebied, in het regionale natuurpark van de Haut-Languedoc, waar regenwater in de ondergrond infiltreert.

Elke druppel die deze grond binnendringt, zal na een ondergrondse reis van meer dan 50 jaar, tot op een diepte van 1500 meter, de bron van Avène voeden. Om de kwaliteit van dit water aan de bron te waarborgen, moet de natuurlijke omgeving eromheen worden beschermd.
De menselijke activiteiten in het impluvium zijn dan ook zeer beperkt en worden streng gecontroleerd.

  • <span class="ezstring-field">AV_instit_environnement_avene2©studiochevojon_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_instit-thermal-park-hdrvb-square_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_instit_environnement_avene3©studiochevojon_368x460</span>

Een unieke site

AV_instit_environnement_avene7©studiochevojon 473x590

 

Wat maakt het Avène impluvium zo bijzonder?

Dit is de plaats waar het thermaal water van Avène wordt gevormd. Door zijn ligging op het kruispunt van het mediterrane, het berg- en het continentale klimaat van de bovenloop van de Orb, is het impluvium van Avène uitzonderlijk van aard

Het regenwater stroomt het stroomgebied binnen en maakt een lange reis naar de ondergrondse diepten. Naarmate het water verder loopt, warmt het op en wordt het geladen met biologische en minerale elementen die zijn verzachtende, anti-irriterende en verzachtende eigenschappen bepalen.

Oppervlakte en diepte van het impluvium

Het stroomgebied beslaat 27 km2. Het reliëf is zeer uitgesproken tussen het kuuroord van de Avène op een hoogte van 340 meter met toppen met een hoogte van 1022 meter.

Hoewel het gemiddeld 1200 millimeter water per jaar regent, infiltreert slechts een deel van dit water diep in de grond om later het thermale water van Avène te doen ontstaan.

Het andere deel blijft op geringe diepte en voedt de watervoorraden in het gebied.

Al onze activiteiten worden uitgevoerd met respect voor de biodiversiteit.

Séverine Roullet-FurnemontDirecteur CSR en duurzame ontwikkeling van de Pierre Fabre Group.

Een groene plaats

De regionale natuurparken hanteren een ontwikkelingsmodel dat gebaseerd is op de valorisatie en de bescherming van het natuurlijke erfgoed, dat als rijk en kwetsbaar wordt beschouwd. Het impluvium van de Avène profiteert dus van de bescherming van de fauna en flora, het water en de bodem van het natuurpark van de Haut-Languedoc in Frankrijk

Het is voor 76% bebost, met een mengsel van loofbomen (eik, beuk, kastanje) en naaldbomen (den en douglasspar).

Landbouwgrond maakt 22% van het gebied uit en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor weilanden en voedergewassen.

AV_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_600x600
AV_instit-biodiversity-hdrvb-square_472x580

Bossen die het grondwater beschermen

De bomen rond het stroomgebied van de Avène houden de bodem vochtig en zijn essentieel om de integriteit van onze waterreserves te bewaren.

Daarom doen wij een beroep op de deskundigheid en de aanbevelingen van het 'Organisme National des Forêts (ONF) om ons te helpen een duurzaam beheer van het bospark te garanderen.

Met het oog op het behoud van de biodiversiteit en de diersoorten die er leven, werd het gebied van Avène-les-bains door de Ligue de Protection des Oiseaux (Bond voor de Bescherming van Vogels) erkend als LPO toevluchtsoord.

AV_instit-water-research-center-hdrvb-square_600x600
AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4_600x600

De rol van het waterlaboratorium

Het Waterlaboratorium staat garant voor de kwaliteit van het thermaal water van Avène en de duurzaamheid van de bron

Dit onderzoekscentrum is tegelijkertijd een observatie-, analyse- en informatiestation voor het thermale water van de Avène en zijn stroomgebied.

De bron en het impluvium van Avène beschermen, betekent ingrijpen aan de bron zelf, op de vorming van het water, op de bodems, de bossen en op de watervoorraden van de gemeente.

API'A, Association pour la Préservation de l’Impluvium des eaux d’Avène (Vereniging voor het behoud van het impluvium van het water van Avène)

Al meer dan 30 jaar staan de kwaliteit en de weldaden van het thermaal water van Avène centraal in onze taken. De bescherming van het milieu en de biodiversiteit, waarin deze unieke hulpbron ontstaat en leeft, is van essentieel belang. API'A, de vereniging die op 22 maart 2021 op ons initiatief samen met het gemeentebestuur van Avène is opgericht, wil samen met de belanghebbenden van het gebied bijdragen aan het behoud van dit impluvium. Om het project en de acties van de vereniging te bepalen, hebben wij hen vooraf bij deze brainstorming betrokken.

AV_instit_environnement_avene8©studiochevojon 473x473
AV_instit_environnement_avene6©studiochevojon 473x473

De acties van de Association API'A

API'A zal plaatselijke initiatieven opzetten om de watervoorraden van het impluvium te beschermen. De vereniging zal milieu- en sensibiliseringsacties op touw zetten, meer bepaald op het gebied van duurzaam bosbeheer, verantwoorde landbouw en de bescherming van de plaatselijke biodiversiteit. De eerste taken van de vereniging zullen bestaan uit individuele diagnoses van 10 vrijwillige boseigendommen in het gebied, om de te verbeteren punten voor een duurzaam beheer van deze percelen te bepalen; de optimalisering van de recyclage van plastic landbouwafval en de financiering van apparatuur om het beheer van afvalwater van de landbouw te verbeteren.

Terug naar boven