Zonnelijn

Wat is blauw licht?

Blauw licht is licht dat voornamelijk door de zon wordt uitgestraald, maar ook door kunstmatige bronnen met led- of compacte fluorescentielampen, zoals computerschermen, smartphones, enz. In het " regenboog"-spectrum van zichtbaar licht is blauw licht onderverdeeld in twee zeer verschillende soorten straling.
 

 

Het " turkooisblauw " licht

Het " turkooisblauw " licht dat als vitaal voor het lichaam wordt beschouwd. Het regelt ons circadiaans ritme, d.w.z. het draagt bij tot het ontwaken, inslapen en ons algemeen welzijn.

Het " blauw violet " licht 

Het " blauw violet " licht is de band van het zichtbare spectrum die de meeste energie bevat, vandaar de naam HEV voor " High Energy Visible Light ", dat schadelijk is voor het lichaam: het versnelt de veroudering van onze cellen en het is noodzakelijk ons daartegen te beschermen. 

Blauw licht: zon vs. beeldschermen, wat is het verschil?

Blauw licht van beeldschermen is niet te vergelijken met de intensiteit van de zon, ook al nemen ze beide een steeds belangrijkere plaats in ons dagelijks leven in, waardoor we er al vroeger en langer aan worden blootgesteld. De lichtintensiteit van de zon kan 1000 keer groter zijn dan die van beeldschermen en men zou 64 volle dagen voor een digitale tablet moeten doorbrengen voor het equivalent van één uur blootstelling aan de zon. Een ander verschil is dat de huid buiten rechtstreeks aan de zon wordt blootgesteld, terwijl het oog alleen waarneemt wat door het licht wordt weerkaatst.

1. Vergelijking met behulp van de gegevens van de website fluxometer.com
Lichtintensiteit voor een iPhone X: Blauw licht (gewogen vermogen): 8.14 µW/cm2/ 1u dosis = 0,0293 J/cm2
Lichtintensiteit voor een iPad4: Blauw licht (gewogen vermogen): 5.45 µW/cm2/ 1u dosis: 0.0196 J/cm2
ETA-aandeel

De effecten van blauw licht

Met het zichtbaar hoogenergetisch blauw licht is een nieuwe vijand van de huid ontdekt, die misschien nog schadelijker is dan uva- en uvb-stralen. Deze schadelijke golven dringen nog dieper door in de huidlagen en bereiken de onderhuid. Met zijn intense energie - waaraan het zijn naam ontleent - valt blauw licht alle celbestanddelen aan: lipiden, eiwitten, DNA. Deze alleen al beschadigen de huidcellen in één uur blootstelling aan de zon². De schade wordt gemeten op de lange termijn, vandaar de absolute noodzaak, wat de volksgezondheid betreft, om zich vanaf de jongste leeftijd en gedurende het hele leven te beschermen. Maar dit zijn niet de enige effecten van blauw licht op het lichaam. Andere studies hebben namelijk aangetoond dat dit blauw-violet licht leidt tot de vorming van toxische reactieve zuurstofspecies die alle bestanddelen van de huidcellen aantasten: lipiden, proteïnen en DNA.

 

² Equivalent van 1 uur blootstelling aan de zon op onze breedtegraden in de zomer. Journal of Investigative Dermatology (2010) 130, 259 - 269; doi : 10.1038/jid.2009.194; online gepubliceerd op 13 augustus 2009)
av_solaires_schema_lumiere-bleue_spectre_16x9

Men kan dus redelijkerwijs aannemen dat op de lange termijn, en vooral naarmate de veroudering de cellulaire afweermechanismen uitholt, de blootstelling van de huid aan hoogenergetisch licht een schadelijk effect kan hebben dat de verouderings- en zelfs de kankermechanismen bevordert. Bovendien werkt blauw licht in op het pigmentatiegen en stimuleert het de activiteit van de melanocyten. Het verergert dus bepaalde huidaandoeningen die verband houden met de werking van melanine, zoals het zwangerschapsmasker of post-inflammatoire hyperpigmentatie. Blauw licht heeft daarom mogelijk nog verwoestender effecten dan uva-stralen, vooral op de donkere huid. 

av_solaires_schema_lumiere-bleue_effets_nefastes_16x9
1. Oxidatie van de cellen: verhoogd risico op mutatie in belangrijke genen. DNA-ALTERATIE 

VRIENDELIJK (EN DESKUNDIG) ADVIES

De dermatologische oplossing tegen blauw licht

De innovatie van Eau Thermale tegen blauw licht: de nieuwe TriAsorb™ zonnefilter

Om de effecten van blauw licht op de huid te bestrijden, hebben de Laboratoria van Eau Thermale Avène een revolutionaire nieuwe technologie ontwikkeld: de TriAsorb filter, die zich liet inspireren door de natuurlijke fotobeschermende kracht van melanine.
 

De TriAsorb™ filter laat de fotoreceptoren werken op het turkooisblauwe deel van het licht, net zoals melanine dat doet, zodat de fysiologie van het lichaam niet wordt verstoord.

VRIENDELIJK (EN DESKUNDIG) ADVIES

Hoe werkt het in de praktijk?

Melanine, dat afhankelijk is van het fototype van elk individu, zorgt ervoor dat de huid op natuurlijke wijze de juiste bescherming tegen licht krijgt. Het beschermt tegen de acute effecten van de zonnestralen op dagelijkse basis - zonnebrand - maar ook tegen de effecten op lange termijn - fotoveroudering en huidkanker. Het beschermt ook tegen zichtbaar hoogenergetisch blauw licht. Geïnspireerd door deze unieke werking biedt TriAsorB™ de huid een zeer brede en doeltreffende fotobescherming en weerkaatst dit het schadelijke deel van het zonnespectrum, waaronder uvb-, korte uva en lange uva-stralen, maar ook zichtbaar hoogenergetisch blauw licht.
 

ETA-aandeel

Een formule die inspeelt op de dubbele verbintenis van Avène om de huid en het milieu te respecteren
 

De nieuwe TriAsorB™ filter past volledig in de Conscious Care-aanpak van Pierre Fabre Dermo-Cosmetics. Deze nuttige, doordachte en ethische aanpak streeft naar de formulering van actieve bestanddelen die steeds respectvoller zijn voor de huid en het milieu. 
 

Onschadelijkheid van de formule 

De nieuwe TriAsorB™ filter is een organische molecule die in de formule is gedispergeerd. Deze dispersietechniek garandeert de veiligheid van de filter. Dankzij TriAsorB™ is het gelukt om het aandeel filters in de nieuwe Intense Protect 50+3 met ongeveer 10% te verminderen, terwijl de hoge beschermingseigenschappen bewaard zijn gebleven.

Vier jaar werk en 30 toxicologische studies werden gewijd aan het aantonen van de veiligheid van het filter. TriAsorB™ is uiterst veilig en blijft op het huidoppervlak, gezond of beschadigd.

3 De tests leveren het bewijs dat het cellulair DNA beschermt tegen schade door uv-stress.4

3. Topische toepassing (5 mg.cm-2) Metingen uitgevoerd op explantaten van menselijke huid.
3 gebruikte modellen: Gezonde huid/ Gezonde en bestraalde huid/ Beschadigde en bestraalde huid
4. Topische toepassing (2 mg.cm-2) Metingen verricht op gereconstrueerde opperhuid- folliculaire modellen. Stress: acute blootstelling aan uv-stralen. Kwantificering van de DNA-beschadiging (door LC/MS-analyse (vloeistofchromatografie/massaspectrometrie)
 
av_solaires_engagement-formulation_microscope_1x1
av_solaires_engagement_phytoplancton-zooplancton_1x1 1620x1620

Respect voor het milieu

De Laboratoria van Eau Thermale Avène zetten hun eco-verantwoordelijke aanpak voort en hun verbintenis om de impact van zonbescherming op de oceanen te beperken. Zo heeft de nieuwe TriAsorB™-filter talrijke tests in experimentele omstandigheden doorstaan en is uit deze tests gebleken dat deze niet giftig is voor 3 belangrijke soorten van de mariene biodiversiteit: een koraalsoort, een fytoplankton- en een zoöplankton-soort.

 

ZONVERZORGING

ZONVERZORGING

Intense Protect 50+

  • Het nieuwe ultrabreed spectrum zonneproduct dat voldoet aan de hoogste eisen voor de huid en tegelijkertijd onze milieu-impact beperkt.
  • 95,3% vermindering van de door blauw licht veroorzaakte DNA-schade¹ 

¹In-vitrotest. Plaatselijke toepassing (2 mg.cm-2) Metingen verricht op gereconstrueerde opperhuid. Stress: blootstelling aan gesimuleerd blauw licht. Kwantificering van oxidatieve DNA-schade door immunohistochemische analyse.

Ontdekken
ZONVERZORGING
Terug naar boven