Samenvatting van het dossier

Oorzaken van psoriasis

Net zoals er niet " één soort psoriasis " bestaat maar " meerdere soorten psoriasis " , zo bestaat er ook niet maar één oorsprong. Deze chronische ontstekingsziekte, die een versnelde vernieuwing van de huidcellen veroorzaakt, heeft een genetische component en een omgevingsdimensie.

av_eczema-psoriasis_cellules-immunitaires_1x1_v2 472x472

 

Wanneer het immuunsysteem verstoord is

Een van de oorzaken van psoriasis is een verstoring van het immuunsysteem. Specialisten noemen dit een auto-immuunziekte. Meer bepaald worden immuuncellen, T-cellen en neutrofielen genaamd, om onbekende redenen geactiveerd in de huid. Ze produceren ontstekingsmoleculen. Dit fenomeen stimuleert de proliferatie van keratinocyten, de cellen van de opperhuid die de schilferende plekken vormen die kenmerkend zijn voor psoriasis.

VRIENDELIJK EN DESKUNDIG ADVIES

Soms is het belangrijk om in de workshop aan de cursisten uit te leggen dat men psoriasis niet " opdoet ". Een persoon die geen aanleg heeft, zal geen opstoot uitlokken, zelfs niet als hij of zij een emotionele schok ervaart. 

 

Raadgeefster bij de educatieve workshops huidgezondheid - Kuuroord van Avène

 

Is psoriasis erfelijk?

Er zijn voorbeschikkende genen voor psoriasis geïdentificeerd. Geen van hen is echter betrokken bij de ontwikkeling van de ziekte op zich. Een combinatie van verschillende genetische afwijkingen is waarschijnlijk nodig om psoriasis tot uiting te laten komen. Het precieze genetische mechanisme dat psoriasis kan veroorzaken, is nog onbekend. Maar minstens 30% van de gevallen zijn familiaal.

av_eczema-psoriasis_enfant_parent_1x1 472x472

Psoriasis: uitwendige oorzaken

Psoriasis is een ontstekingsziekte met verschillende oorzaken. Onder andere de omgeving van de patiënt (klimaatomstandigheden, vervuiling, enz.) en zijn levensstijl (stress, alcohol, tabak, medicatie, enz.) kunnen van invloed zijn.

De rol van bepaalde bacteriën

Psoriasis komt soms voor bij kinderen, vooral na een episode van nasofaryngeale infectie. Dit komt vooral voor bij keelontsteking.
In dit geval is het de druppelpsoriasis die het vaakst voorkomt.

Verdachte geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen kunnen ook een rol spelen. Dit is het geval met bepaalde immunosuppressiva, moleculen die zijn geïndiceerd voor de behandeling van hypertensie en bipolaire stoornissen.

 

Behandelingen tegen psoriasis

Psoriasis bij kinderen

VRIENDELIJK (EN DESKUNDIG) ADVIES

Identificeer persoonlijke factoren

De oorzaken van psoriasis en de opstoten ervan hangen ook af van de omgeving en de levensstijl. Het kan helpen om deze oorzaken op te sporen en vervolgens te vermijden. Dat geldt voor kleren die wrijving geven, bepaalde posities, roken, krabben. Bij een tegelzetter bijvoorbeeld zullen psoriasisuitbraken eerder op de knieën voorkomen, waar hij of zij de hele dag op leunt. Koude, warmte of zon kunnen, afhankelijk van de persoon, opstoten uitlokken. 

AV_XERACALM_CONCENTRATE_BEAUTY_VISUAL 472x472

Bestrijding van stress

Emotionele schok of gewoon stress is niet de oorzaak van psoriasis, maar het kan wel leiden tot opstoten. Bovendien is stress zowel een oorzaak als een gevolg van de ziekte. Angst kan een opstoot veroorzaken, die op zijn beurt stress veroorzaakt omwille van wat de anderen zullen denken, gebrek aan slaap of jeuk bijvoorbeeld. Om deze stress te bestrijden zijn benaderingen zoals yoga, sofrologie of meditatie waardevolle hulpmiddelen. 

Focus op verzorgingstips en anti-jeuktips

Terug naar boven